fbpx

QHSE

BUCHEN heeft een actieve QHSE dienst die zich dagelijks actief bezig houdt met de veiligheid.
QHSE staat voor Quality, Health, Safety en Environment. In het Nederlands komt dat neer op Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu.

Iedere werklocatie bij onze klanten wordt beoordeeld door de QHSE afdeling van BUCHEN. Zij bepalen welke maatregelen nodig zijn om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren.

Q staat voor Quality

Kwaliteit

Als je het hebt over Quality of kwaliteit in het bedrijfsleven, gaat het om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. Om dit te kunnen regelen, maakt BUCHEN gebruik van een ‘Integrated Management Systeem’ welke gelijk loopt met alle REMONDIS-BUCHEN bedrijven in de hele wereld. Dit systeem wordt zowel intern als extern gecontroleerd. Zo weten onze werknemers en klanten dat alle beslissingen en maatregelen die genomen worden gecontroleerd zijn.

H en S staat voor Health en Safety

Gezondheid en Veiligheid

BUCHEN zorgt ervoor dat al hun werknemers veilig en gezond kunnen werken.
Gezondheid en Veiligheid gaat over (mogelijke) gevaren op de werkvloer het vermijden van incidenten en ongevallen. Denk bijvoorbeeld aan risico`s zoals vallen van hoogte of in contact komen met gevaarlijke stoffen.

Risico´s opsporen en verkleinen

In overleg met onze klanten sporen we risico´s op en verkleinen we ze. Bovendien is elke klant uniek.

Maatregelen

Bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden om het werk gezond en veilig te kunnen uitvoeren.

Actie ondernemen

Antwoord bieden op vragen over kwaliteit, gezondheid en veilig werken.

E staat voor Environment

Milieu

Bij Milieu, draait alles om de naleving van de geldende milieuvoorschriften en wetten. Denk aan het verbruik van energie, opslag en afvoer van afvalstoffen, uitstoot van verontreiniging voor de lucht en bodem.

Bij BUCHEN proberen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dit is één van de speerpunten binnen ons milieubeleid.